Hoc sinh mac ao dai
Năm xuất bản
2019
Nhà xuất bản
Sưu tầm
Download tài liệu

Ấn phẩm được xuất bản với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội (Dự án EU) do Liên minh Châu Âu tài trợ.

(Tiếng Việt) >>> Đề xuất chiến lược marketing du lịch việt nam đến năm 2020 & kế hoạch hành động: 2013-2015

Nội dung trong ấn phẩm hoàn toàn thuộc trách nhiệm của Dự án EU và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ hình thức nào. Liên minh Châu Âu và Dự án EU không đảm bảo mức độ chính xác của các số liệu có trong ấn phẩm này, và sẽ không chịu trách nhiệmđối với bất cứ hậu quả nào từ việc sử dụng các số liệu đó.

Những dẫn chứng tham chiếu trong tài liệu này cho một lãnh thổ hoặc khu vực địa lý cụ thể, hay thông qua cụm từ “đất nước”, đều không thể hiện quan điểm của Dự án EU và Liên minh Châu Âu về thể chế hay tình trạng pháp lý của lãnh thổ hay khu vực địa lý đó.

Phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020

Dự án EU và Liên minh #Châu_Âu chỉ khuyến khích việc in hoặc sao chép ấn phẩm này vì mục đích cá nhân và phi thương mại, sau khi đã có thông báo đầy đủ với Dự án EU và Liên minh Châu Âu. Nghiêm cấm người sử dụng bán, phân phát, hoặc có bất cứ hành động nào xuất phát từ mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản rõ ràng của Dự án EUvà Liên minh Châu Âu.

Năm 2012, Tổng cục Du lịch cùng với Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội (ESRT) do EU tài trợ bắt đầu tiến trình xây dựng marketing du lịch mà kết quả là đã xây dựng kế hoạch marketing chiến lược thực tế theo định hướng hành động. Kế hoạch này xác định phướng hướng, các ưu tiên và chi tiết cho các hoạt động marketing du lịch Việt Nam từ trung đến dài hạn.

Chiến lược marketing du lịch và Tóm tắt tổng thể kế hoạch hành động đưa ra nhìn nhận toàn diện về sự phát triển của ngành Du lịchvà thống nhất rõ ràng các mục đích, mục tiêu và đề xuất một số văn bản then chốt:

  • Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, Tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ Việt Nam
  • Chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2020 (đã được đề xuất) của Dự án EU
  • Kế hoạch Hành động Chiến lược Marketing Du lịch Việt Nam giai đoạn 2013-2015 do Dự án EU đề xuất
  • Báo cáo kỹ thuật Xây dựng Thương hiệu Điểm đến Việt Nam của Dựán EU

Quá trình xây dựng bao gồm hàng loạt hội thảo với các đối tác tổ chức ở 3 miền Bắc, Trung, Nam và đỉnh cao là trình bày Chiến lược tại Hội nghị Quốc gia về Marketing Du lịch tại Hà Nội. Chiến lược marketing du lịch và Kế hoạch Hành động cũng tiếp thu các ý kiến của Tổ Công tác Marketing Du lịch thuộc Hội đồng Tư vấn Du lịch cho Tổng cục Du lịch

Share Everywhere

Post Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.